Учебно-методическое обеспечение

Учебники, учебно-методические комплексы, методическая литература

Наименование

Приказ

Дети с проблемами зрения

Есенжолова Г., Мельникова Т.

Хрестоматия. Қазақ әдебиетіне арнайы білім беру мекемелеріне арналған. 6 сынып

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г,

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Есенжолова Г., Мельникова Т.

Хрестоматия. Қазақ әдебиетіне арнайы білім беру мекемелеріне арналған. 7 сынып

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Есенжолова Г., Мельникова Т.

Хрестоматия. Қазақ әдебиетіне арнайы білім беру мекемелеріне арналған. 8 сынып

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В.

Хрестоматия. Казахская литература.Для специальных (коррекционных) школ. 6 класс

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В.

Хрестоматия. Казахская литература.Для специальных (коррекционных) школ.7 класс.

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В.

Хрестоматия. Казахская литература.Для специальных (коррекционных) школ. 8 класс.

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Есенжолова Г.Ж.

«Диалогтық сөйлеу тілін дамыту» әдістемелік оқу құралы.

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Для детей с проблемами слуха

Ибрагимова К., Өмірбекова Қ., Ибраимова А.

Есту қызметінің бұзылыстары  бар 5-6 жастағы балаларға арналған жұмыс дәптері

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Ибрагимова К., Өмірбекова Қ., Ибраимова А.

Есту қызметінің бұзылыстары  бар 5-6 жастағы балаларға арналған оқу құралы

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Елубаева К.К.

Занятия по обучению глухих детей слуховому восприятию

Умбеталиев К.У.

Құлағы естімейтін немесе нашар еститін мектепке дейінгі балалармен, төменгі сынып оқушыларын сурдопедагогикалық тексеру альбомы + әдістемелік нұсқау

Учебники и УМК, изданные согласно приказа МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Для детей с проблемами речи

Өмірбекова Қ.

К, Х дыбыстарының бұзылуын түзету. әдістемелік оқу құралы.

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Есенжолова Г.

3-7 жастағы балалардың даму ерекшеліктері.

приказ МОиН РК № 400 от 27 сентября 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бурляева Ю.А.

Развитие речи. Школа для детей с  нарушениями речи. Учебное пособие.

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бурляева Ю.А.

Развитие речи. Школа для детей с  нарушениями речи.Методическое  пособие.

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Для детей с нарушениями интеллекта

Бекмухамбетова К.М.

Биисова А.К. 

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 8-сыныбына арналған оқулық

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К.М.

Биисова А.К.

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 8-сыныбына арналған жұмыс дәптері

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К.М.

Биисова А.К.

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 8-сыныбына арналған эдістемелік нұсқау

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В.

Хрестоматия. Казахская литература для   специальных (коррекционных) школ. 6 класс.

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В.

Хрестоматия. Казахская литература для   специальных (коррекционных) школ. 7 класс.

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В.

Хрестоматия. Казахская литература для   специальных (коррекционных) школ. 8 класс.

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Баряева Л.Б.

Развитие   речи и обучение грамоте детей с  умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Учебное пособие

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Айдарбекова А.А.

Арнайы (түзету) мектеп-интернаттарда  тәрбиелеу үдерісін ұйымдастыру  кешені

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

а. Тәрбиешіге арналған журнал.

б. Тәрбие жұмысын ұйымдастыруға арналған әдістемелік құрал.

в. Журналға арналған әдістемелік нұсқау.

Айдарбекова А.А.Организация воспитательного процесса в специальных (коррекционных) школах-интернатах (комплекс)

приказ МОиН РК № 146 от 22 апреля 2013 г

приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

а. Журнал  воспитателя.

б. Методическое пособие по воспитательной работе.

в. Методические указания к Журналу.

Для детей с нарушением интеллекта

Өмірбекова Қ.Қ.,

Бекмухамбетова К. 

Биисова А. 

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 2 сыныбына арналған оқулық.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К.

Биисова А.

Қазақ тілі. Көмекші мектептің  2 сыныбына арналған жұмыс дәптері .

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К. 

Биисова А.

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 2 сыныбына арналған  эдістемелік нұсқау.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К. 

Биисова А.

Қазақ тілі.  Көмекші мектептің  10 сыныбына арналған оқулық.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К. 

Биисова А.

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 10 сыныбына арналған жұмыс дәптері .

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К.

Биисова А.

Қазақ тілі.  Көмекші мектептің  10 сыныбына арналған   эдістемелік нұсқау.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Елисеева И.Г.

Математика.     Учебник для   специальных (коррекционных) школ.Подготовительный  класс.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Елисеева И.Г.

Математика. Рабочая тетрадь для   специальных (коррекционных) школ. Подготовительный  класс.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Елисеева И.Г.

Математика.Методическое пособие для   специальных (коррекционных) школ.Подготовительный  класс.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К. Биисова А.

Қазақ тілі.Көмекші мектептің  9 сыныбына арналған оқулық.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К.

Биисова А

Қазақ тілі.   Көмекші мектептің 9 сыныбына арналған  жұмыс дәптері.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Бекмухамбетова К.

Биисова А 

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 9 сыныбына арналған    әдістемелік нұсқау.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Математика. Көмекші мектептің  дайындык сыныбына арналған оқулық.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Математика. Көмекші мектептің  дайындык сыныбына арналған жұмыс дәптері .

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Математика.Көмекші мектептің  дайындык сыныбына арналған әдістемелік нұсқау.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Мельникова Т.В

Казахская литература. Хрестоматия. Для специальных коррекционных школ. 5 класс.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Есенжолова Г.Ж, Мельникова Т.В.

Әдебиет. Хрестоматия.5 сынып.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Айдарбекова А. А.

Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібінің барлық түріне қатысты   әдістемелі құрал.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

В.И.Юдина, Қ.Ш.Жағыпарова.  

Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібі. Қағазбен және қатырма қағазбен   жұмыс.

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:  

 - Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

- Бұйымдарды жасаудың технологиялық картасы.

- Жұмыс дәптері.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

К.В.Гелеверя. Қ.Ш.Жагипарова.  

Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібі. Қалдық материалмен жұмыс.

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:

- Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

- Бұйымдарды жасаудың технологиялық картасы.

- Жұмыс дәптері.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

К.В.Гелеверя, Қ.Ш.Жағыпарова. Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібі. Ағашпен жұмыс.

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:

- Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

- Бұйымдарды жасаудың технологиялық картасы.

- Жұмыс дәптері.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Т.А.Петрова.Қ.Ш.Жагипарова.

 Еңбекке баулу. Тоқыма материалдарымен жұмыс.

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:

- Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

-«Изонить» бөлімі.

-«Құрақ құрау» бөлімі.

-«Жапсырмақұрақ» бөлім.

-«Жұмсақ ойыншық» бөлім.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Т.А.Петрова, В.И.Юдина, А.М.Ахметзянова. Қ.Ш.Жагипарова

 Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібі.  Сазбен және  тұзды қамырмен жұмыс.

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:

- Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

- Сазбен   жұмыс.  №1 жұмыс дәптері.

- Сазбен   жұмыс.  №2 жұмыс дәптері.

- Сазбен   жұмыс. Технологиялық  карта.

- Тұзды қамырмен жұмыс.

Технологиялық карта.

- Тұзды қамырмен жұмыс. Жұмыс дәптері.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Р.А.Койшибаева. К.Ш.Жагипарова.

Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібі. Моншақпен шытыра моншақпен  жұмыс.

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:

- Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

- Бұйымдарды жасаудың технологиялық картасы.

- Жұмыс дәптері.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Айдарбекова А. А.

Ремесло. Методическое пособие к общему курсу по предмету "Ремесло" в специальной школе для детей с нарушением интеллекта.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

В.И.Юдина, Қ.Ш.Жағыпарова.

Ремесло  Учебно-методический комплекс для учителя трудового обучения специальной школы для детей с нарушением интеллекта.

Бумага и картон. 5-9 класс.

- Программно-методический материал

- Технологические карты.

- Рабочая тетрадь

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

К.В.Гелеверя. Қ.Ш.Жагипарова. 

Ремесло  Учебно-методический комплекс для учителя трудового обучения специальной школы для детей с нарушением интеллекта.

Бросовый материал. 5-9 класс.

- Программно-методический материал

- Технологические карты.

- Рабочая тетрадь

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

К.В.Гелеверя, Қ.Ш.Жагипарова

Ремесло  Учебно-методический комплекс для учителя трудового обучения специальной школы для детей с нарушением интеллекта.

Древесина. 5-9 класс.

- Программно-методический материал.

- Технологические карты.

- Рабочая тетрадь

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Т.А.Петрова.Қ.Ш.Жагипарова.

Ремесло  Учебно-методический комплекс для учителя трудового обучения специальной школы для детей с нарушением интеллекта.

Текстиль. 5-9 класс.

- Программно-методический материал

- Изонить.

- Аппликация.

- Лоскутное шитье.

- Мягкая игрушка.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Т.А.Петрова.Қ.Ш.Жагипарова.

Ремесло  Учебно-методический комплекс для учителя трудового обучения специальной школы для детей с нарушением интеллекта.

Тесто и глина. 5-9 класс.

- Программно-методический материал

- Глина.Рабочая тетрадь №1

- Глина.Рабочая тетрадь №2

- Глина.Технологические карты.

- Соленое тесто.Технологические карты.

- Соленое тесто. Рабочая тетрадь.

 приказ МОиН РК  № 515 от 10 декабря 2014 г.

Жағипарова К.Ш. Саратова З.Д.

Еңбекке баулу. Қолөнер кәсібі. "Табиғи материалдармен жұмыс".

Зерде дамуы бұзылған балалардың  арнайы мектептің 5-9 сыныбына арналған кешені:

- Бағдарламалық-әдістемелік кұрал.

- Бұйымдарды жасаудың технологиялық картасы.

- Жұмыс дәптері.

Койшибаева Р.А. Жагипарова К.Ш.

Ремесло.Учебно-методический комплекс:" Для учителя трудового обучения  специальной   школы для детей с нарушениями интеллекта.

Бусы и бисер.  5-9 класс.

- Программно-методический материал.

- Технологические карты.

- Рабочая тетрадь

Койшибаева Р.А. Жагипарова К.Ш.

Ремесло.Учебно-методический комплекс:" Для учителя трудового обучения  специальной   школы для детей с нарушениями интеллекта.  

Работа с природными  материалами.  5-9 класс.

- Программно-методический материал.

- Технологические карты.

- Рабочая тетрадь

Есенжолова Г.Ж.

Анықтамалық-әдістемелік материалдар (Арнайы педагогика бойынша терминологиялық сөздік)

Приказ МОН №02-2/53 от 20 января 2014 года

Сулейменова Р.А   Токарева А.

Программно-методический комплекс к коррекционному курсу "Лечебная физкультура" для детей с детским церебральным параличом

Баряева и др.Зерде дамуы орташа және терең бұзылған балалардың  сөйлеу тілін дамыту және сауаттылыққа үйрету. Әдістемелік құрал

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Куангалиева.Зерде бұзылыстары бар балаларды үйде (жеке- дара) оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта. 1 этап для школ с русским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г. Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта. 2 этап для школ с русским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г. Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта. 3 этап для школ с русским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г.Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта. 4 этап для школ с русским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г.Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта.5 этап для школ с русским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г.Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта.1 этап с казахским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г.Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта.2 этап с казахским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г. Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта.3 этап с казахским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г.Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта.4 этап с казахским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Елисеева И.Г.Планирование процесса обучения математике школьников с нарушением интеллекта 5 этап с казахским языком обучения.

 приказ МОиН РК № 68 от 21 февраля 2011

Өмірбекова Құтжан Құдайбергеновна
Бекмухамбетова Кулян Мусиновна
Биисова Аслима Кабекешовна

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 5-сыныбына арналған оқулық

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Өмірбекова Құтжан Құдайбергеновна

Бекмухамбетова Кулян Мусиновна

БиисоваАслима Кабекешовна

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 5-сыныбына арналған әдістемелік құрал

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Өмірбекова Құтжан Құдайбергеновна

Бекмухамбетова Кулян

Мусиновна

Биисова Аслима Кабекешовна

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 6-сыныбына арналған оқулық

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Өмірбекова Құтжан Құдайбергеновна
Бекмухамбетова Кулян Мусиновна
Биисова Аслима Кабекешовна

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 6-сыныбына арналған жұмыс дәптері

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Өмірбекова Құтжан Құдайбергеновна  

Бекмухамбетова Кулян Мусиновна

БиисоваАслима Кабекешовна 

Қазақ тілі. Көмекші мектептің  6-сыныбына арналған әдістемелік құрал

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Бекмухамбетова Кулян Мусиновна  

Биисова Аслима Кабекешовна  

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 7-сыныбына арналған оқулық

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Бекмухамбетова Кулян Мусиновна
Биисова Аслима Кабекешовна

Қазақ тілі. Көмекші мектептің 7-сыныбына арналған жұмыс дәптері

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Бекмухамбетова Кулян Мусиновна

БиисоваАслима Кабекешовна  

Қазақ тілі. Көмекші мектептің  7-сыныбына арналған әдістемелік құрал

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Айдарбекова Ая Адылхановная  

Ксенофонтов Владимир Сергеевич

Тищенко Наталья Ивановна 

Коррекционная направленность музыкального воспитания детей с ограниченными возможностями.

Методическое пособие.

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Айдарбекова Ая Адылхановна  

Ксенофонтов Владимир Сергеевич

Тищенко Наталья Ивановна

Коррекционная направленность музыкального воспитания детей с ограниченными возможностями.    Альбом с песнями и нотами на каз. и рус.языках

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Өмирбекова Қ.Қ. Көмекші мектептің әліппе оқулығы

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Өмирбекова Қ.Қ. Көмекші мектептің әліппе оқулығына арналған әдістемелік нұсқау

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Мовкебаева З.А. Организация воспитательной работы с младшими школьниками с нарушением интеллектаМетодические  рекомендации

приказ МОиН РК № 12 от 20 января 2012 г

Васенков Г.В. Азбука переплетчика. Учебник 5-7 кл.

Васенков Г.В. Рабочая тетрадь по переплетно-картонаж. делу. 5-7 кл.

К.Б.Бектаева, А.Иманова Ана тілі. Көмекші мектептің 5-сыныбына арналған жұмыс дәптері (қазақ тілінде)

English + Kids. Методическое пособия English + Kids. CD-диск, 4 комплекта карточек (каз., рус)

Ерсарина, Айтжанова "Психолого-пед.мед. обследование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Методическая литература

Сековец Л.С.Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением двигательного аппарата

Малер А.Р.Социальное воспитание и обучение детей с отклонением в развитии

Мустаева Л.Г.Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты детей в развитии

Нападавская.Коррекция речевых нарушений и формирование творч.способн.у детей с нарушен.зрения

Ерсарина  А.К. Логопедическое обследование в ПМПК комплект

Сулейменова Р.А Ильмуратова Г.А. Психолого-педагогическое обследование детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью и индивидуальная развивающая программа.

Брошюра. Әріптермен танысайық

Изд.отдел «Көңілді көжектер» топтамасы: (Дидак.  материалы)

1. Әлди, әлди...

2. Топ бала, топ бала,

Ойнап жүр топтала...

3. Ақ сандығым ашылды

4. Асыл сөздер

5. Сен білесің бе?

6. Тәй-тәй, балам...

7. Қуыр-қуыр қуырмаш..

САТР. РИО Балалардың ойлау қабілетін дамыту және тексеру әдістемесі (Методическое пособие + карточки)

Онищенко Л.Коррекция заикания у детей дошкольного возраста

Беляков Е.Хилтунен Е. Школа Монтесорри. тетрадь "Природа"

Залеская О.В. Младшие школьники с ЗПР:уроки общения

Last modified: Tuesday, 18 October 2016, 9:35 AM